فرار سریع حیوانات از محدوده ای که ا حساس خطر می کنند،دفاع.......... می گویند

الف)آگاهانه               ب)دفاع غیر نظامی                ج)غریزی               د)الف و ج

لازمه موفقیت در هر کاری...................برای انجام آن است.

الف)آمادگی          ب)دفاع          ج)شناخت           د)بصیرت

 

این سخن از کیست؟

"هر انسان مخلص و متعهد که آمادگی دفاعی را لازمه ی حیات جامعه اسلامی بداند،در نظر خدا آبرو پیدا می کند."

الف)مقام معظم رهبری         ب)امام خمینی          ج)آیت اله بهشتی               د)پیامبر

 

در راس نیروهای مسلح چه کسی قرار دارد؟

الف)رئیس جمهور            ب)فرمانده سپاه پاسداران           ج)رهبر            د)هیچکدام

 

بر اساس مصوبه مجلس در چه تاریخی مسئولیت بسیج به سپاه محول گردید؟

الف)آذر ماه 1358        ب)دی ماه 1369          ج)دی ماه 1359        د)آذر ماه 1359

 

شروع جنگ تحمیلی ایران در چه تاریخی بود؟

الف)31شهریور 1359     ب)31 شهریور 1369      ج)دی ماه 1359    د)دی ماه 1369

 

نقش عمده زنان در هشت سال دفاع مقدس.................. بود.

الف)شرکت در خط مقدم جبهه           ب)امداد و پشتیبانی            ج)سازندگی و عمران شهرها            د)همه موارد

 

تشکیل نخستین گروه سپاه پاسداران در سعد آباد از فعالیتهای پس از انقلاب ..........  بود.

الف)شهید دکترمصطفی چمران  ب)شهید ابراهیم همت  ج)شهید صیادشیرازی د)شهید باکری

 

-بسیج مستضعفین در چه تاریخی تشکیل شد؟

الف)سال         1369          ب)سال 1359           ج)سال 1360           د)سال 1358

 

-این سخن از کیست؟ "تیر اندازی،شنا و اسب سواری را به فرزندان خود بیاموزید."

الف)حضرت علی (ع)       ب)رسول اکرم (ص)       ج)امام خینی      د)آیت اله خامنه ای


محلی که در مواقع اضطراری که فرصت ساخت و یا رفتن به پناهگاه برای حفظ جان وجود ندارد،استفاده می شود، کدام است؟

الف)پناهگاه ب)جان پناه ج)پناهگاه گلدانی د)هیچکدام

-نجات افراد آسیب دیده از زیر آوار و ساختمانهای فرو ریخته به عهده ............. است.

الف)نیروی انتظامی ب)امداد و نجات ج)هلال احمر د)بسیج

-موثر ترین و ارزان ترین روش مقابله با آتش سوزی مواد خشک (چوب،کاغذ) چیست؟

الف)سردکردن به وسیله آب ب)خاموش کننده های دستی ج)به وسیله شن و ماسه د)پتوی خیس

-بهترین روشهای مقابله با آتشسوزی مایعات (نفت،بنزین،الکل و...)کدام است؟

الف)پتوی خیس ب)خاموش کننده های دستی محتوی پودر و کف ج)به وسیله شن وماسه خشک د)همه موارد

-پناهگاه های سریع الاحداث شامل کدام پناهگاه ها می باشد؟

الف)پناههگاه نبشی شکل ب)جان پناه ج)پناهگاه های گلدانی و چاله ای د)پناهگاه

-به سوالات زیر جواب ص یا غ بدهید.

-پناهگاه مکانی است پیش ساخته که در مقابل اصابت ترکش ها و امواج مستحکم و ایمن بوده و جان انسان را حفظ و آوار را تحمل می نماید. ص ( ) غ ( )

-مواد نفتی را در انبار یا جاهایی که مواد خشک و قابل اشتعال وجود دارد نگه داری می کنند. ص ( ) غ ( )

-جاهای خالی را کامل کنید.

-برای ایجاد آتش وجود سه عامل ........،........و........ لازم است.

-استفاده از ......................... در محل های بسته و داخل ساختمانهایی که دچار آتشسوزی شده اند ، کاملا ایمنی را تامین نمی نمایند.

سوالات تشریحی

-دفاع غیر نظامی را تعریف کنید.

-چهار مورد از توصیه های بهداشتی در استفاده از پناهگاه را بگویید.

-اجزا و قطعات به کار رفته در خاموش کننده های دستی را نام ببرید.

-انواع آتشسوزی را نام برده و هر کدام را توضیح دهید.

- روش نجات افرادی که دچار آتشسوزی شده اند را شرح دهید.

-برای پیش گیری از حوادث آتشسوزی چه اقداماتی را می توان انجام داد؟

-مکانیزم خاموش کننده های پودری به چه صورت است.

-چرا استفاده از ماسک های فیلتر دار در محل های بسته و داخل ساختمانهایی که دچار آتشسوزی شده اند کاملا ایمنی را تامین نمی نمایند؟


سوالات تشریحی ۴نمره

۱٫     انواع دفاع را نام ببرید و تفاوت اساسی میان آندو را ذکر کنید .

۲٫     وسایل اولیه مقابله با آتش سوزی را نام ببرید.(۴ مورد )

۳٫     اقدامات عمومی در مقابله با جنگهای ش .م . ر  را بیان کنید .(۴مورد ) 

۴٫     اقدامات ویژه برای مقابله با انفجار های هسته ای را بیان کنید.

سئوالات چهار گزینه‌ای

۱٫ در کدامیک از آیات قرآنی به اهمیت آمادگی دفاعی اشاره شده است .

الف) آیه ۱۰۲ سورة نساء ب) آیه ۳۰ سورة بقر  ج) آیة ۶۰ سورة انفال                د) مورد الف و ج

۲٫ کدامیک از موارد زیر در شمار جان پناه به حساب می آیند ؟

الف) پاساژ                               ب)  کانال                                    ج) گودال     د) درختان تنومند

۳٫ کدامیک از موارد زیر در شمار پناهگاه به حساب می آیند ؟

الف) زیر تونل‌ها    ب) استخر   ج) اتاق بتونی  د) زیر زمین و معابر امن

۴      کدامیک از موارد زیر به هنگام استفاده از پناهگاهها توصیه می شود ؟ 

الف)  ضد عفونی کردن پناهگاه   ب)  همراه داشتن وسایل بهداشتی ج) جلوگیری از نفوذ حشرات  د) همه موارد


(مژده به دانش آموزان دبیرستان دانش خلخال)

۵٫     آتش سوزی ناشی از برق جزء کدامیک از انواع آتش سوزی است ؟ 

الف) نوع اول    ب) نوع دوم  ج) نوع سوم    د) نوع چهارم

۶٫     خفه کردن مخزن سوخت به چه منظوری انجام می شود ؟

الف) برای کاهش حرارت  ب) جلوگیری از رسیدن ماده سوختنی  ج) جلوگیری از رسیدن اکسیژن   د) همه موارد

۷٫     کدامیک از موارد زیر جزء راههای نفوذ عوامل شیمیایی به بدن است ؟

الف) پوست     ب) گوش  ج) موارد الف و ب     د) هیچکدام

۸٫     هدف از تعریف : « مقدار ملی گرم غبار یا ذرات مواد شیمیایی در واحد حجم هوا » چه می باشد ؟

الف) دُز کشنده متوسط    ب) غلظت مواد شیمیایی  ج) دُز      د) پایداری                              

۹٫     آمپول آتروپین در مقابله با کدام عامل شیمیایی کاربرد دارد ؟

الف) عامل خون                     ب) عامل خفه کننده          ج) عامل تاول زا      د) عامل اعصاب

۱۰٫مشخصه گاز و بوی سبزی تازه مربوط به کدام عامل است ؟

الف) عامل تهوع آور    ب) عامل ناتوان کننده  ج) عامل خفه کننده            د) عامل اشک آور

۱۱٫تابلو مثلث حاوی ماسک با زمینه آبی نشانگر کدام نوع آلودگی است ؟

الف) اتم    ب) گاز  ج) میکروب    د) موارد الف و ب

۱۲٫کدامیک جزء نشانه های منطقه آلوده نمی باشد ؟

الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا ب) مشاهده هواپیما های بمب افکن  

  ج) احساس بوهای غیر عادی د) مشاهده زیاد شدن حشرات

۱۳٫زمان ماسک گذاری چه هنگام است ؟

الف)  پس از تشخیص منطقه آلوده ب) قبل از تشخیص منطقه آلوده  

  ج) قبل از وقوع حمله ش . م . ر  د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر 

۱۴٫کدامیک جزء موارد ماسک برداری نمی‌باشد ؟

الف) جدا کردن ماسک   ب) جدا کردن عامل مایع و جامد

ج) تعویض بدنه ماسک         د) خشک کردن ماسک 

۱۵٫کدامیک جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده میکروبی است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا      ج)  جوشاندن کنسرو    د) همه موارد  

۱۶٫کدامیک از نکات زیر باید در منطقه آلوده هسته‌ای رعایت شود ؟

الف) استفاده از سنگر های حفره‌ای روباه   ب) شناسایی افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    

  ج) پاکسازی جاده ها                                                                د) ماسک گذاری

 

 ***

دفاع را تعریف نموده و انواع دفاع را نام ببرید و تفاوت اساسی میان آن دو دفاع  را ذکر کنید .

وسایل اولیه مقابله با آتش سوزی را نام ببرید.(۴ مورد )

اقدامات عمومی در مقابله با جنگهای ش .م . ر  را بیان کنید .(۴مورد )

اقدامات ویژه برای مقابله با انفجار های هسته ای را بیان کنید .(۴ مورد )

پناهگاه را تعریف کرده و ۴ پناهگاه موجود در اماکن عمومی را نام ببرید.

روش مقابله با هر یک از انواع آتش سوزی را بنویسید:

چوب و کاغذ

نفت بنزین و الکل

برق:

گاز

کدامیک از موارد زیر در شمار جان پناه به حساب می آیند ؟

الف) پاساژ                               ب)  کانال                                    ج) گودال                                 د) درختان تنومند

کدامیک از موارد زیر در شمار پناهگاه به حساب می آیند ؟الف) زیر تونل‌ها              ب) استخر          ج) اتاق بتونی        د) زیر زمین و معابر امن

کدامیک از موارد زیر به هنگام استفاده از پناهگاهها توصیه می شود ؟

الف)  ضد عفونی کردن پناهگاه  ب)  همراه داشتن وسایل بهداشتی    ج) جلوگیری از نفوذ حشرات         د) همه موارد

آتش سوزی ناشی از برق جزء کدامیک از انواع آتش سوزی است ؟    الف) نوع اول       ب) نوع دوم      ج) نوع سوم  د) نوع چهارم

خفه کردن مخزن سوخت به چه منظوری انجام می شود ؟

الف) برای کاهش حرارت  ب) جلوگیری از رسیدن ماده سوختنی  ج) جلوگیری از رسیدن اکسیژن           د) همه موارد

کدامیک از موارد زیر جزء راههای نفوذ عوامل شیمیایی به بدن است ؟

الف) پوست      ب) گوش      ج) دستگاه تنفس        د)همه موارد       

مشخصه گاز و بوی سبزی تازه مربوط به کدام عامل است ؟الف) عامل تهوع آور ب) عامل ناتوان کنندهج) عامل خفه کننده د) عامل اشک آور  تابلو

مثلث حاوی ماسک با زمینه آبی نشانگر کدام نوع آلودگی است ؟   الف) اتم    ب) گاز  ج) میکروب   د) موارد الف و ب

کدامیک جزء نشانه های منطقه آلوده نمی باشد ؟الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا  ب) مشاهده هواپیما های بمب افکن  ج) احساس بوهای غیر عادی       د) مشاهده زیاد شدن حشرات

بهترین زمان ماسک گذاری چه هنگام است ؟       الف)  پس از تشخیص منطقه آلوده   ب) قبل از تشخیص منطقه آلوده ج) قبل از وقوع حمله ش . م .   د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر

کدامیک جزء موارد ماسک برداری نمی‌باشد ؟

الف) جدا کردن ماسک         ب) جدا کردن عامل مایع و جامد              ج) تعویض بدنه ماسک         د) خشک کردن ماسک

کدامیک جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده میکروبی است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا                                 

ج)  جوشاندن کنسرو                     د) همه موارد

کدامیک از نکات زیر باید در منطقه آلوده هسته‌ای رعایت شود ؟

الف) استفاده از سنگر های حفره‌ای روباه   ب) شناسایی افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    ج) پاکسازی جاده هاد) ماسک گذاری

 **

 

آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان ۸۷-۸۶

۱٫     انواع دفاع را نام ببرید و تفاوت اساسی میان آندو را ذکر کنید .۱ نمره

۲٫     وسایل اولیه مقابله با آتش سوزی را نام ببرید.(۴ مورد )۱ نمره

۳٫     اقدامات عمومی در مقابله با جنگهای ش .م . ر  را بیان کنید .(۴مورد ) ۱ نمره

۴٫     اقدامات ویژه برای مقابله با انفجار های هسته ای را بیان کنید .(۴ مورد ) ۱ نمره

سئوالات چهار گزینه‌ای

۱٫ در کدامیک از آیات قرآنی به اهمیت آمادگی دفاعی اشاره شده است .

الف) آیه ۱۰۲ سورة نساء            ب) آیه ۳۰ سورة بقره  ج) آیة ۶۰ سورة انفال                د) مورد الف و ج

۲٫ کدامیک از موارد زیر در شمار جان پناه به حساب می آیند ؟

الف) پاساژ                               ب)  کانال                                    ج) گودال                                 د) درختان تنومند

۳٫ کدامیک از موارد زیر در شمار پناهگاه به حساب می آیند ؟

الف) زیر تونل‌ها                    ب) استخر                                   ج) اتاق بتونی                              د) زیر زمین و معابر امن

۴      کدامیک از موارد زیر به هنگام استفاده از پناهگاهها توصیه می شود ؟ 

الف)  ضد عفونی کردن پناهگاه ب)  همراه داشتن وسایل بهداشتی   ج) جلوگیری از نفوذ حشرات         د) همه موارد

۵٫     آتش سوزی ناشی از برق جزء کدامیک از انواع آتش سوزی است ؟ 

الف) نوع اول    ب) نوع دوم  ج) نوع سوم   د) نوع چهارم

۶٫     خفه کردن مخزن سوخت به چه منظوری انجام می شود ؟

الف) برای کاهش حرارت  ب) جلوگیری از رسیدن ماده سوختنی   ج) جلوگیری از رسیدن اکسیژن           د) همه موارد

۷٫     کدامیک از موارد زیر جزء راههای نفوذ عوامل شیمیایی به بدن است ؟

الف) پوست                            ب) گوش                                    ج) موارد الف و ب                     د) هیچکدام

۸٫     هدف از تعریف : « مقدار ملی گرم غبار یا ذرات مواد شیمیایی در واحد حجم هوا » چه می باشد ؟

الف) دُز کشنده متوسط  ب) غلظت مواد شیمیایی ج) دُز د) پایداری                                    

۹٫     آمپول آتروپین در مقابله با کدام عامل شیمیایی کاربرد دارد ؟

الف) عامل خون                     ب) عامل خفه کننده                          ج) عامل تاول زا                         د) عامل اعصاب

۱۰٫مشخصه گاز و بوی سبزی تازه مربوط به کدام عامل است ؟

الف) عامل تهوع آور  ب) عامل ناتوان کننده ج) عامل خفه کننده                    د) عامل اشک آور

۱۱٫تابلو مثلث حاوی ماسک با زمینه آبی نشانگر کدام نوع آلودگی است ؟

الف) اتم ب) گاز ج) میکروب  د) موارد الف و ب

۱۲٫کدامیک جزء نشانه های منطقه آلوده نمی باشد ؟

الف)  مشاهده ذرات معلق در هوا ب) مشاهده هواپیما های بمب افکن  

  ج) احساس بوهای غیر عادی  د) مشاهده زیاد شدن حشرات

۱۳٫زمان ماسک گذاری چه هنگام است ؟

الف)  پس از تشخیص منطقه آلوده ب) قبل از تشخیص منطقه آلوده  

  ج) قبل از وقوع حمله ش . م . ر  د) هنگام وقوع حمله ش . م . ر 

۱۴٫کدامیک جزء موارد ماسک برداری نمی‌باشد ؟

الف) جدا کردن ماسک  ب) جدا کردن عامل مایع و جامد ج) تعویض بدنه ماسک         د) خشک کردن ماسک 

۱۵٫کدامیک جزء اقدامات پس از خروج از منطقه آلوده میکروبی است ؟

الف) شستن بدن                      ب)  پختن غذا                                  ج)  جوشاندن کنسرو                 د) همه موارد  

۱۶٫کدامیک از نکات زیر باید در منطقه آلوده هسته‌ای رعایت شود ؟

الف) استفاده از سنگر های حفره‌ای روباه  ب) شناسایی افراد آلوده قبل از خروج از منطقه    

  ج) پاکسازی جاده ها                                             د) ماسک گذاری

 


 

[ دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 17:38 ] [ علی ولی ]

[ ]